Carte, publicatii, articole

Metabolismul urban

O abordare neconventionala a organismului urban

Calea aleasa de cercetatorii din diferite discipline pentru a comunica este aceea a difuziei conceptelor, a împrumutului de metode, sub impactul noilor tehnologii si a influentei noilor teorii aparute în ultimele decenii. Astfel, astazi se concretizeaza noi contacte si legaturi între teorii, dar si conflicte între paradigme. Sesizam un fenomen de recompunere a stiintelor Lumii si ale cunoasterii Universului, prin rearticularea fragmentelor din diferite discipline, rearticulare care în contextul dezvoltarii oraselor actuale, este necesara si în domeniul urban. Interdisciplinaritatea demonstreaza a fi o sursa puternica de inovare în studiul metabolismului urban, atât la nivel fenomenologic, cât si la nivel procesual sau practic, si mai ales, la nivelul efectelor acestuia asupra organismului urban, precum si a actorilor implicati în proces. În aceste conditii, se observa în fenomenul generat de metabolismul urban, aparitia unor mutatii conceptuale si metodologice, fiind nevoie de o redefinire si reevaluare a acestuia, precum si a instrumentelor investigatiei, dar si a modului de raportare a acestuia la stiinta / arta / filozofie. Aceasta raportare poate genera numeroase alternative, noi puncte de vedere, modalitati de studiu în proiectarea urbana, studii asupra rolului, naturii si metodei cercetarilor fenomenului metabolic urban, asupra posibilitatilor si limitele teoriei acestuia, raportate la diferite domenii conexe considerate neconventionale, inclusiv în cadrul studiilor urbanistice si de amenajare teritoriala, focalizate pe asezarile umane si relatia între acestea, procesele metabolice interne proprii si Om, ca actor, utilizator, factor determinant si finalitate suprema. Notiunea de metabolism urban, precum si abordarile de tip neconventional a acestuia, fac obiectul studiului prezentei teze, cu sprijinul si prin intermediul Epistemologiei si a Transdisciplinaritatii. Aceasta abordare urmareste o întelegere pluridisciplinara, focalizându-se pe rolul si metamorfoza acestor granite virtuale, ajungându-se la limite interschimbabile, permeabile, descompuse, etc., în Asezarile Umane, vazute si studiate în relatie directa cu Omul, ca finalitate si catalizator al
studiului la nivelul Dezvoltarii Urbane. Studiul de cercetare îsi propune ca obiectiv principal, cautarea de noi teorii si
metode de abordare, diagnoza si analiza de tip neconventional a metabolismului urban în relationare directa cu Omul, Planeta si cu Universul. Teoriile si metodele de abordare si analiza, provin din stiinte conexe Sferei Cercetarii ca domeniu de studiu, respectiv Amenajarea Teritoriului / Urbanism / Peisagistica. Finalitatea studiului este aceea de a evalua „starea de sanatate”, a „diagnostica” si „trata”1 orasele de azi, si, în primul rând locuitorii acestora - oamenii, în contextul în care Omul, Asezarile Umane, Natura, Planeta si Universul, nu mai pot fi tratate separat, între ele existând schimburi
energetice vitale perpetuarii vietii pe pamânt.

Ideea s-a nascut ca urmare a numeroaselor tipuri de analize sterile, folosite în practica urbana curenta, needificatoare si neconcludenta asupra metabolismul intern al orasului, cadrului si vietii urbane, schimburilor sale energetice, precum si asupra starii de sanatate, atât a orasului privit ca organism urban, cât si a locuitorilor sai, priviti ca fiinte aflate în contact direct cu Planeta si Universul, dar si ca actori-utilizatori cu rol major în dezvoltarea urbana prezenta, de cele mai multe ori „uitati” sau „ignorati”. Lucrarea trateaza conceptul de Metabolism Urban2, vazut ca ansamblul activitatilor urbane de absorbtie, transformare si îndepartare a materiei, energiei si informatiei. Descrierea metabolismului urban este de fapt „descrierea numeroaselor fluxuri care leaga subsistemele urbane, unitatile ierarhice de diferite ordine si niveluri care alcatuiesc orasul, precum si descrierea mecanismelor interne de transformare a acestor unitati”3.

În perspectiva Bau-Biologica4, omul este învelit în mai multe straturi anvelopante, într-o succesiune interior/exterior, micro/macrocosmos : propriul învelis biologic/Pielea, Vestmântul/Haina/Costumul, Locuinta/Casa, Orasul/Asezarile
umane, Planeta, Universul si Cosmosul. Toate aceste straturi anvelopante, precu propria piele biologica, îndeplinesc aceleasi functii principale: protectie, izolare, respiratie, absorbtie, evaporare, dar mai ales de reglare si comunicare cu mediul extern.

Acest schimb interior–exterior la nivel urban, depinde de o «piele comunicanta», care trebuie sa mentina un climat interior sanatos, o «epiderma metabolica», o „anvelopa a orasului”, cel de-al patrulea strat cu rol intermediar major. Interactiunile însa, nu se fac doar între straturile comunicante imediate, ci si în relationare energetica si vibrationala ce difuzeaza pe verticala catre straturile superioare (Planeta, Universul, Cosmosul), dar si pe orizontala cu alte Domenii Conexe, în înteles transdisciplinar, epistemologic.

DOMENIUL DE STUDIU. CONTEXT. PROBLEMATICA. IPOTEZE DE CERCETARE. METODOLOGIE.
Relatiile interior/exterior, se marginesc astazi la dezbateri punctuale la nivel arhitectural, la nivelul sistemului urban acestea devin principii de baza, atât filozofice, tratând conceptul de limita, cât si ca preocupare teoretica a interfetei interior/exterior în dezvoltarea metabolica a organismului urban, în depistarea relatiilor spatial-volumetrice si temporale, interfata din ce în ce mai prezenta odata cu mobilitatea virtuala si progresele tehnologice înregistrate în prezent. Relatia de interdependenta interior/exterior, se poate dezvolta la nivel biologic-molecular, sau la nivel morfotipologic, caracteriologic, spatial-arhitectural, volumetric-urban, perceptional-ambiental, socio-uman, etc.

Studiul îsi propune abordarea unor aspecte, teorii, componente, fenomene, efecte legate de metabolismul urban pe diferite criterii, cu directionare catre Om ca organism biologic, vazut în relatie cu Orasul ca organism urban, dar si spatialitate complexa a protectiei, traiului, trecerii temporale si contactului fizic, emotional, informational, energetic si perceptual, o epiderma inteligenta în continua metamorfozare si interschimbare. Analiza realizata în prezenta cercetare, va urmari mai multe paliere într-o analiza tricriteriala. Prima, va explora domeniul filosofic epistemologic extern, stiintific, al
interrelationarii transdisciplinare, un spatiu ce poate defini la nivel conceptual procesele, fenomenele si relatiile între sfera larga stiintifica si orasul vazut ca întreg, la nivel macroteritorial. Al doilea unghi de vedere, îl va situa pe cercetator în domeniul biologic al metabolismului urban, al dezvoltarii microcelulare, în interiorul organismului urban si al efectelor produse pe palierul starii de sanatate al acestuia dar si al actorilor urbani implicati. Cel de-al treilea palier de studiu, se va situa pe limita spatiilor cercetate, un spatiu-interval al însusirii psihologice a spatiului, trairii acestor interfete si trecerii
interioare/exterioare, reprezentate prin Om în context temporal, precum si prin actiunea acestuia asupra obiectului studiului. Aceasta actiune si reactiune demonstrata si în fizica cuantica, prin care masurarea produce modificari asupra fenomenului studiat, face ca ultimul palier cercetat sa fie un interval de interferenta si interdependenta cauzala a palierelor de studiu propuse anterior. Extrapolând aceasta situatie la scara întregului Univers, toate aspectele sale se afla în interdependenta, de unde si viziunea holistica, validata de diverse teorii, la scara metabolismului urban, care caracterizeaza toate subcomponentele existentei, de la Natura si Societate, la Asezarile Urbane si Fiinta Umana, argumentându-se solidaritatea existenta între Om si toate celelalte forme de manifestare ale vietii. Ipotezele de la care a plecat studiul lucrarii doctorale, demonstrate în demersul cercetarii, sunt urmatoarele:

1. Analogii biostructurale si diferente între sistemul urban si sistemul biologic
2. Geosistemul vazut ca „dimensiune celulara” a învelisului urban
3. Corespondenta între structura si functiune; unda si particula; ipoteza si teorie; cauza si efect; spatiu si timp; diferentiere si integrare; calitate si cantitate;
4. Perceptia Fiintei Umane ca „limita permeabila” între macro si micro-Cosmos
5. Pozitionarea fata de sistemul de referinta influenteaza perceptia si receptarea organismului urban/oras
6. Sensurile Inter si Transdisciplinaritatii în Interpenetrarea Domeniilor si Transgresarea frontierelor disciplinelor clasice
7. „Manifestul transdisciplinaritatii”5, ca raspuns la marile probleme urbane si ale lumii contemporane în general, prin generoasa unificare a Stiintei, Culturii si Sacrului.
8. Dinamica provocata de actiunea simultana a celor trei niveluri ale realitatii - macrofizic, microfizic si spatiu/timp, în conexiune cu principiul cauzalitatii locale si al discontinuitatii.
9. Masurarea produce modificari asupra fenomenului studiat, iar cercetatorul nu este niciodata independent sau neutru de investigatia sa6.
10. Interconditionarea domeniilor si transgresarea frontierelor disciplinelor clasice.
11. Difuzia conceptelor, împrumutul de metode, noi contacte/legaturi între teorii, dar si conflicte între paradigme.

PLANUL LUCRARII. CONTINUT. SCHEMA CERCETARII.
Referirile introductive cu privire la importanta, obiectivele si motivatia studiului, stabilesc domeniul de studiu, contextul, problematica cercetata, precumsi ipotezele de cercetare si metodologia folosita. Cercetarea conceptului de Metabolism Urban, precum si relationarile transdisciplinare, epistemologice, între acesta si Sfera Stiintelor Conexe, domeniul de baza al studiului situat în Sfera Specialitatii (Amenajarii Teritoriului / Urbanismului / Peisagisticii) duc la concretizarea unor principii, metode, teorii hibride si modele care pot transforma viziunea planificatorului urban asupra problematicii complexe a organismului urban actual. Finalitatea se va constitui, în întelegerea lumii prezente, în contextul relationarilor cu diferiti factori, care aparent apartin unor domenii total diferite sau improprii studiului în Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dar, care la nivelul Sferei largi, Stiintifice si Filosofice, Metodologice si Cauzale interactioneaza cu toate entitatile vii prezente, inclusiv cu Omul sau Orasul vazut prin prisma organico-metabolica. Conceptul de Transdisciplinaritate precum si influentele acestui concept în introducerea unor noi tipuri de germeni în cercetare si educatie, exprima în final, nevoia depasirii frontierelor între discipline, prin unificarea Stiintei, Culturii si Sacrului. În contextul de mai sus, lucrarea propune o Clasificare a Stiintelor ne-exhaustiva (pornind de la Stiinte Generale, Fundamentale, de Baza, ajungând la Stiinte Derivate / Corelate si Conexe / Interconexe Sferei Domeniului Studiat) în relationare directa cu Stiinte Neconventionale, care în noua viziune epistemologic transdisciplinara face posibila gasirea unor noi Domenii / Stiinte / Teorii / Metode / Factori de Analiza, Diagnoza si Tratare a Orasului contemporan. Acestea vor fi aprofundate, prin alegerea si diagnosticarea unor componente ale unor stiinte aflate la granita transdisciplinara între domenii diverse si Urbansm/ Amenajarea Teritoriului/Peisagistica. În final, se vor extrage Teorii/Metode/Metodologii/Factori/Componente si tehnici de analiza, modelare si vizualizare a starii metabolismului urban, utile în diagnosticarea si tratarea Orasului vazut prin prisma organismului metabolic urban, concretizate prin conturarea unui posibil model de analiza si diagnosticare de tip neconventional, demers care va deschide punti catre cercetari viitoare si diversificarea practicii urbane.
arh. Cerasella Craciun